IZVJEŠĆE

Izvješće o energetskom pregledu izrađuje ovlašteni energetski certifikator temeljem podataka prikupljenih tijekom energetskog pregleda. Izvješće je dokument u kojemu se nalaze svi propisani podaci, prijedlozi, mjere i analize. Sadržaj izvješća je propisan zakonom, te su naša izvješća u potpunosti u skladu s zadanim elementima istog, zato naša izvjeća su pisana na 40-60 stranica).

Energetsko izvješće je obavezan dokument uz energetski certifikat, te Vas savjetujemo kada tražite ovlaštenu osobu ili tvrtku za energetsko certificiranje, pitajte ih na koliko stranica izdaju izvješće i da li je izvješće u skladu s predloškom izvješća koje je propisalo Ministarstvo.

Svaki naručitelj izrade energetskog certifikata ili vlasnik nekretnine trebao bi pročitati i sačuvati primjerak izvješća, budući se u izvješću nalaze podaci koji su prikupljeni tijekom energetskog pregleda, s dodatnim analizama i troškovnim i energetskim bilancama. U izvješću se prikazuju i opisuju detaljni slojevi oplošja i stanje zgrade koja se certificira. Također u izvješću mora biti priložen i proračun iz računalnog programa s prikazima potrošnje energije za grijanje, hlađenje i grijanje vode. Detaljno se opisuje sustav opskrbe vodom, grijanja, potrošnje električne energije. Na kraju izvješća se prikazuju i mjere za uštedu potrošnje energije koje su ekonomski isplative a koje predlaže ovlaštena osoba. Svako je izvješće različito ali ovlaštena osoba bi ga trebala izraditi po smjernicama Ministarstva. Po izvješću o obavljenom energetskom pregledu također možete vidjeti da li se radi o kvalitetnom postupku energetskog certificiranja.

SADRŽAJ IZVJEŠĆA PROPISAN JE METODOLOGIJOM ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADA IZ 2017. GODINE

SADRŽAJ
POPIS SLIKA
POPIS TABELA
2.1. PODACI O NARUČITELJU
2.2. GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI ELEMENTI ZGRADE
2.2.1. Koeficijenti prolaska topline
2.3. TERMOTEHNIČKI SUSTAVI
2.3.1. Opis sustava grijanja
2.3.2. Opis sustava pripreme potrošne tople vode
2.3.3. Opsi sustava hlađenja
2.3.4. Opis sustava ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije
2.3.5. Sumarni prikaz potrošača električne energije u termotehničkim sustavima
2.4. SUSTAVI POTROŠNJE VODE
2.5.1.  Rasvjeta
2.5.2. Ostali potrošači električne energije (kućna elektronika, kuhinjski uređaji
3. ENERGETSKA ANALIZA
3.1. ANALIZA I MODELIRANJE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
3.2. ANALIZA I MODELIRANJE POTROŠNJE VODE
3.3. ANALIZA I MODELIRANJE POTROŠNJE TOPLINSKE ENERGIJE ZA GRIJANJE
4. PRORAČUN DO PRIMARNE ENERGIJE – POSTOJEĆE STANJE
4.1. PRORAČUN GODIŠNJE POTREBNE TOPLINSKE ENERGIJE ZA GRIJANJE I HLAĐENJE
4.2. PRORAČUN GODIŠNJE POTREBNE TOPLINSKE ENERGIJE ZA PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE
4.3. PRORAČUN UKUPNO ISPORUČENE ENERGIJE ZA RAD TERMOTEHNIČKIH SUSTAVA
4.4. PRORAČUN GODIŠNJE PRIMARNE ENERGIJE
4.5. ENERGETSKI RAZRED ZGRADE
5. PRIJEDLOG MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
5.1. GOSPODARENJE ENERGIJOM
5.2. PRIJEDLOG MJERA U GRAĐEVINSKOM DIJELU
5.3. PRIJEDLOG MJERA U TERMOTEHNIČKIM SUSTAVIMA
5.4. PRIJEDLOG MJERA U SUSTAVIMA POTROŠNJE VODE
5.5. PRIJEDLOG MJERA U SUSTAVIMA POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
5.6. PRIJEDLOG OPTIMALNE KOMBINACIJE MJERA
6. ZAKLJUČAK
Prilog I: Proračunski podaci za izračun energetskog certifikata
Prilog II: Sadržaj plana aktivnosti na lokaciji i plana mjerenja u okviru energetskog pregleda građevine
Prilog III: Struktura potrošnje i troškova energije
Prilog IV: Energetski certifikat

Primjer Izvješća o obavljenom energetskom pregledu obiteljske kuće s apartmanima u Šibeniku. Energetski pregled je obavljen u veljači 2014. godine.

 izvjesce5-8 izvjesce9-12izvjesce13-16 izvjesce17-20 izvjesce21-24izvjesce25-28 izvjesce29-32 izvjesce33-36izvjesce37-40 izvjesce41-44 izvjesce45-48izvjesce49-52