OBNOVA KUĆA

Javni pozivi za energetsku obnovu je 14.03.2024. godine u 12 sati privremeno zatvoren

Javnog poziv za obnovu obiteljskih kuća 2024. godine je privremeno zatvoren (više)

Više o trenutnomn statusu poziva možete pogledati u intervju od 21.03.2024. sa Mladenom Ilijevićem, voditeljem službe za  energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije u FZOEU, a nakon privremenog zatvaranja Javnog poziva za obnovu obiteljskih kuća 2024. Link na video

Aktivnosti koje se sufinanciraju su:

  • A1 – cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju tehničkih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije 
  • A2 – povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće
  • A3 – ugradnja tehničkih sustava grijanja/hlađenja i pripreme potrošne tople vode korištenjem obnovljivih izvora energije 
  • A4 – ugradnja tehničkih sustava za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju
  • * Pomoć tijekom prijave na Javni poziv Fonda – najviši iznos opravdanog troška je 250 eura, a sufinancira se s 60 ili 80%, ovisno o tome je li kuća oštećena u potresu. 

Za kuće oštećene u potresu će biti moguće dobiti do 80% prihvatljivih troškova investicije, dok svi drugi vlasnici obiteljskih kuća (koje zadovoljavaju kriterije Javnog poziva) mogu računati na do 60% sufinanciranja.

Ovisno o postotnom učešću i planiranim mjerama energetske obnove, maksimalni iznos poticaja iznosit će 62.120 eura po prijavi.

UVJETI I KRITERIJI ZA SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA – 2024. GODINA

TEHNIČKI UVJETI ZA MJERE ENERGETSKE OBNOVE 2024. 

Cijena certifikata za energetsku obnovu sa izvješćem i svim potrebnim izračunima kreće od cca 300-400 eura, ovisno o dolje navedenim elementima.

–        točna površina zgrade (BRP)

–        dostupna dokumentacija

–        broju mjera koje bi radili

Rok izrade od 3-5 dana, odnosno prema dogovoru

Fotografije prije te nakon obnove samo dijela obiteljskih kuća obnovljenih 2024. godine u sklopu Javnog poziva FZOEU za energetsku obnovu obiteljskih kuća na kojima smo izrađivali energetski certifikat ili troškovnik ili ponudu ili pripremali dokumentaciju.

Obiteljska kuća u Velikoj Gorici. Izvođač građevinskih radova ABK Inženjering

       Sveti Križ Začretje

Zagren, Dubrava

 Fotografije samo dijela obiteljskih kuća u sklopu Javnog poziva FZOEU za energetsku obnovu obiteljskih kuća 2021. – 2022. godine.

   

Fotografije samo dijela obavljenih energetskih pregleda obiteljskih kuća u sklopu Javnog poziva FZOEU za energetsku obnovu obiteljskih kuća 2020. godine, te priprema dokumentacije za isto.

Energetska obnova 2020 Energetska obnova 2020Fotografije dijela obiteljskih kuća prije i poslije obnove za koje smo obavili prvi i drugi energetski pregled i izdali energetski certifikat te je Fond isplatio subvencije građanima (Natječaj 2015. godine).

Prije obnove 1 Nakon obnove 1Obiteljska kuća u Zagrebu

Prije obnove 2 Nakon obnove 2Prozori na obiteljskoj kući u Velikoj Gorici prije i nakon zamjene

Prije obnove 3 Nakon obnove 3Obiteljska kuća u Ivanjoj Reci

Karlovac prije obnove Karlovac poslije obnoveObiteljska kuća – Karlovačka županija

Prije obnove 4 Nakon obnove 4Obiteljska kuća u Petrinji prije i nakon obnove

 stara stolarija nova stolarijaProzori na kući u Krapini prije i nakon zamjene (izvođač radova Juraj centar d.o.o. iz Krapine)

Rokova prije Rokova poslije Obiteljska kuća u Petrinji prije i nakon ugradnje fasade i zamjene dijela stolarije (izvođač radova Građevinski obrt gradnja Anđelić)

Subocka_prije Subocka_poslijeObiteljska kuća: Stara Subocka pokraj Novske

Novska_prije Novska_poslijeObiteljska kuća: Novska, Potočna ulica

Novska_Zvonimirova_prije obnove Novska_Zvonimirova_poslije obnoveObiteljska kuća, Novska, Zvonimirova

Postupak obnove obiteljskih kuća_fond