OBNOVA KUĆA

Javni pozivi za energetsku obnovu kuća očekuje se u 9. mjesecu 2023. godine

Dobar odaziv građana na dosadašnje provedene javne pozive energetskih obnova višestambenih zgrada i obiteljskih kuća potaknuo je Vladu / Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) za dodatno sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti.

U rujnu 2023. raspisat će se javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća, s alokacijom od 120 mil EUR, a kojim je predviđena obnova oko 10.000 kuća. 

Također u rujnu 2023. godine raspisat će se javni poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih u potresu sa alokacijom od 80 mil EUR, kojim je predviđena obnova oko 300 zgrada. 

Ovim pozivima podupirat će se mjere na poboljšanju energetske obnove zgrada sukladno Zakonu o gradnji (izrada potrebne projektne dokumentacije, energetski certifikat i/ili glavni projekt, povećanje toplinske vanjske ovojnice, unaprjeđenje tehničkih sustava zgrade, grijanje/hlađenje/ ventilacija/klimatizacija/ priprema potrošne tople vode, sustav rasvjete, sustav automatizacije i upravljanja zgradom, uvođenje obnovljivih izvora energije), kao i horizontalne mjere (provedba novih/rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, urbane održive mobilnosti i elektromobilnost).

Postotak subvencioniranja ovisit će o stupnju obnove, odnosno:

  • pojedinačne mjere na obiteljskim kućama podupirat će se u iznosu od
    • 40 posto prihvatljivih troškova
  • integralna energetska obnova podupirat će se 
    • do 60 posto prihvatljivih troškova
  • dubinska i sveobuhvatna obnova podupirat će se:
    • do 80 posto prihvatljivih troškova – i za obiteljske kuće i za višestambene zgrade

U prosincu 2023. godine FZOEU raspisat će javni poziv za suzbijanje energetskog siromaštva, s alokacijom od 25 mil EUR, a kojim je predviđena obnova 1.000 kuća na cijelom teritoriju RH. Provedba uz mjere energetske obnove predviđa i mjere poboljšanja konstrukcijskih i nekonstrukcijskih elemenata u slučajevima gdje se za to ukaže potreba. Postotak sufinanciranja iznosit će 100% predviđenih troškova.

Ovim se predviđena sredstva za energetsku obnovu stambenog fonda zgrada iz jesenskog paketa, dobivena  od očekivanog prihoda od prodaje emisijskih jedinica u Republici Hrvatskoj, povećavaju s 130 milijuna eura povećavaju na 250 milijuna  eura.

Uz energetsku obnovu podižemo kvalitetu života građana, a uz štednju energije doprinosimo energetskim i okolišnim ciljevima Republike Hrvatske i Europske unije.

Energetska učinkovitost jedan je od strateških prioriteta Europske unije. U Hrvatskoj, kao u i cijeloj Europskoj uniji, gotovo 50 posto konačne potrošnje energije upotrebljava se za grijanje i hlađenje, od čega 80 posto u zgradama. (Čitaj između redova, biti će toga još)

Fotografije samo dijela obiteljskih kuća u sklopu Javnog poziva FZOEU za energetsku obnovu obiteljskih kuća 2021. – 2022. godine.

Fotografije samo dijela obavljenih energetskih pregleda obiteljskih kuća u sklopu Javnog poziva FZOEU za energetsku obnovu obiteljskih kuća 2020. godine, te priprema dokumentacije za isto.

Energetska obnova 2020 Energetska obnova 2020Fotografije dijela obiteljskih kuća prije i poslije obnove za koje smo obavili prvi i drugi energetski pregled i izdali energetski certifikat te je Fond isplatio subvencije građanima (Natječaj 2015. godine).

Prije obnove 1 Nakon obnove 1Obiteljska kuća u Zagrebu

Prije obnove 2 Nakon obnove 2Prozori na obiteljskoj kući u Velikoj Gorici prije i nakon zamjene

Prije obnove 3 Nakon obnove 3Obiteljska kuća u Ivanjoj Reci

Karlovac prije obnove Karlovac poslije obnoveObiteljska kuća – Karlovačka županija

Prije obnove 4 Nakon obnove 4Obiteljska kuća u Petrinji prije i nakon obnove

 stara stolarija nova stolarijaProzori na kući u Krapini prije i nakon zamjene (izvođač radova Juraj centar d.o.o. iz Krapine)

Rokova prije Rokova poslije Obiteljska kuća u Petrinji prije i nakon ugradnje fasade i zamjene dijela stolarije (izvođač radova Građevinski obrt gradnja Anđelić)

Subocka_prije Subocka_poslijeObiteljska kuća: Stara Subocka pokraj Novske

Novska_prije Novska_poslijeObiteljska kuća: Novska, Potočna ulica

Novska_Zvonimirova_prije obnove Novska_Zvonimirova_poslije obnoveObiteljska kuća, Novska, Zvonimirova

Postupak obnove obiteljskih kuća_fond