LOKACIJE

U nastavku donosimo pregled lokacija na kojima smo proveli energetski pregled i izdali energetski certifikat. Kompletnu referentnu listu izdanih energetskih certifikata dostavljamo na zahtjev.