GALERIJA

U nastavku pokazujemo fotografije dijela lokacija (i zgrada) na kojima smo proveli energetski pregled i izdali energetski certifikat. Galeriju s fotografijama pogledajte i na www.facebook.com/energetsko.certificiranje.hr. Kompletnu referentnu listu izdanih energetskih certifikata dostavljamo na zahtjev.

Previous Image
Next Image

info heading

info content