ENERGETSKI CERTIFIKAT

Energetski certifikat je dokument kojeg je izdala i izradila ovlaštena osoba na osnovu podataka prikupljenih tijekom energetskog pregleda. Certifikat prikazuje energetska svojstva zgrade i sadrži ostali propisani sadržaj.

Svrha energetskog certifikata pružanje je informacija vlasnicima, kupcima i korisnicima zgrada o energetskim svojstvima zgrade, potrošnji energije te eventualnim prijedlozima za smanjenje istog ili poboljšanje ukupnih energetskih svojstava. Uvođenje sustava energetskog certificiranja je preuzeta obaveza u odnosu na krovne direktive EU o energetskim svojstvima zgrada.

Svaki izdani energetski certifikat evidentira se u registru Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske.

Primjer energetskog certifikata objekta u Ivancu (obratite pažnju da svaki energetski certifikat mora imati bar kod u lijevom donjem uglu):

Energetski_certifikat_prva_strana Energetski_certifikat_druga_strana  Energetski_certifikat_treca_strana  Energetski_certifikat_cetvrta_strana

Privatni vlasnici trebaju energetski certifikat za sve zgrade, stanove i poslovne prostore u zgradi većoj od 50m2 (znači i za stanove manje od 50 m2 u zgradi koja je veća od 50 m2 a takvih je 99% stambenih zgrada), od 01.07.2013. energetski certifikat je potreban ako se zgrada ili dio zgrade prodaje.

Za iznajmljivanje rok je pomaknut na 01.01.2016. godine.

Nekretnina se od 01.01.2014. ne može oglašavati u medijima ako nema valjan energetski certifikat, koji je napravila ovlaštena tvrtka ili ovlaštena fizička osoba.

Zgrade javne namjene sa površinom većom od 500m2 trebale su do kraja 2012. godine napraviti energetski certifikat i javno ga izložiti na mjestu jasno vidljivom posjetiteljima zgrade. Od 09.07.2015. to će morati imati i zgrade javne namjene preko 250m2. Javno se izlaže prva stranica energetskog certifikata koja sadrži osnovne podatke o zgradi i skalu energetskog razreda, te treća stranica energetskog certifikata koja sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane.

Propisane kazne za nepoštivanje Zakona dosežu iznose do 100.000 kuna.